Δελτία Τύπου

05-12-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας

5 mpake

05-12-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κέρκυρας

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων όπου και παρέστη, επισκέφθηκε το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κέρκυρας σήμερα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 συνοδευόμενος από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Γκούση Κωνσταντίνο και από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας κ. Αθηναίο Θεόδωρο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπήρξε εκτενής και αναλυτική συζήτηση με εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ήτριες αναφορικά με τη συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη αναφορά στις αλλαγές που υλοποιούνται με την αναμόρφωση της δομής του ΕΠΑ.Λ., τη διεύρυνση της πρόσβασης σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την καθολική εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» που δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. να εισαχθούν ομαλά και με ασφάλεια στην αγορά εργασίας, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα και πιστοποίηση επιπέδου 5 του Εθνικού και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Αναφορά υπήρξε και στην υλοποίηση του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» που στοχεύει στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Επαγγελματικά Λύκεια με την πρόσληψη Ψυχολόγων, την εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Ήδη το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε πιλοτικό επίπεδο με σχεδιασμό, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός, να επεκταθεί από την επόμενη σχολική χρονιά σε όλα τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.

 

05-12-17 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ

04 05 17epal

05-12-17 Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα  «Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ

Το έγγραφο σε μορφή PDF

05-12-17 Ημερίδα με θέμα «Πρόσφυγες και Αθλητισμός - Ελληνική Πραγματικότητα»

Εικόνα1.jpg 550 400

05-12-17 Ημερίδα με θέμα «Πρόσφυγες και Αθλητισμός - Ελληνική Πραγματικότητα» 

Ημερίδα με θέμα «Πρόσφυγες και Αθλητισμός - Ελληνική Πραγματικότητα», διοργανώνει την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί από τις 8:00 έως τις 14:00 στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του Υπουργείου, είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+SPORT/DiCoR για τους πρόσφυγες. 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα

05-12-17 Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην Κέρκυρα

08 k 400

05-12-17 Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου στην Κέρκυρα

Συνέντευξη Τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Κέρκυρας θα παραχωρήσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου αύριο, Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, στις 14:00, σε αίθουσα του Ionian Park Hotel.  

Ο κ. Γαβρόγλου βρίσκεται στην Κέρκυρα στο πλαίσιο του διήμερου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιονίων Νήσων.

05-12-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 για την αποχώρηση Κοσμητόρων

rsz university 2540628 960 720

05-12-17 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4485/17 για την αποχώρηση Κοσμητόρων 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις σε περίπτωση αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο Κοσμητόρων, οι οποίοι είχαν εκλεγεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 και η θητεία των οποίων λήγει μετά την 30η-11-2017 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Δεδομένου ότι η διάρκεια της θητείας των εκλεγμένων δυνάμει των παραπάνω διατάξεων Κοσμητόρων δεν ταυτίζεται με την προβλεπόμενη στις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α΄ 114), δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 19, κατά το μέρος που εισάγουν διάκριση ανάλογα με το έτος, κατά το οποίο λαμβάνει χώρα η παραίτηση κ.λ.π. του Κοσμήτορα, δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν σε τριετή θητεία.
Επισημαίνεται δε ότι η διάταξη της περίπτ. α΄ της παρ. 13 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017, σύμφωνα με την οποία «Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής τους», αποσκοπεί στη μη διατάραξη της θητείας των εκλεγμένων με τις προϊσχύουσες διατάξεις προσώπων, και επομένως δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε περίπτωση παραίτησης των προσώπων αυτών.

Ως εκ τούτου στην προκειμένη περίπτωση διενεργούνται άμεσα από τον Πρύτανη εκλογές
για την εκλογή Κοσμήτορα, για πλήρη θητεία τριών (3) ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4485/17, οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες μέρες
από την ημερομηνία της κένωσης της θέσης, άλλως το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε
εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας εγκυκλίου στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Έως ότου δε αναλάβει καθήκοντα ο νέος Κοσμήτορας, καθήκοντα Κοσμήτορα ασκεί το
αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας της Σχολής ή σε περίπτωση περισσότερων μελών
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ίδιας αρχαιότητας, ο κληρωθείς ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της
Σχολής, σύμφωνα με τα εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 10 του άρθρου 19 του παραπάνω
νόμου.
Ομοίως, σε κάθε περίπτωση αποχώρησης μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης εκλεγμένου
με τις προϊσχύουσες του ν. 4485/2017 διατάξεις, ήτοι Πρυτάνεων, Προέδρων Τμημάτων και
Διευθυντών Τομέων, διενεργούνται άμεσα εκλογές με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το έγγραφο ολοκληρωμένο σε μορφή pdf. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top