08-06-11 Σχετικά με την ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

Δελτίο Τύπου

Σχετικά με την σημερινή (08/06/11) ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε ερώτημα προς τα συναρμόδια Υπουργεία, για την ένταξη ή μη των προκηρύξεων για εξέλιξη μελών ΔΕΠ και ΕΠ στον περιορισμό του 1:5 (λόγος προσλήψεων / αποχωρήσεων στις προσλήψεις του δημοσίου), υπό τα νέα νομικά και πραγματικά δεδομένα που ισχύουν λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, προτείνοντας την εξαίρεση των προκηρύξεων αυτών από τον γενικό κανόνα.  Η παροχή διευκρινήσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία ήταν απαραίτητη για να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων στους διορισμούς, αντίστοιχα με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στις εκλογές σε νέες θέσεις προσωπικού.

Μετά την πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σχετ. το αριθ.πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06-05-11 έγγραφο), οι προκηρύξεις που αφορούν αυτές τις θέσεις θα προχωρούν με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία εισόδου των εγγράφων στο Υπουργείο, αφού προσαρμοσθούν στο νέο νομικό πλαίσιο, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Η εγκύκλιος που αναφέρεται σε υιοθέτηση προτύπου  εντύπου προκήρυξης θέσεων μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ, ενώ διευκολύνει τόσο τους υποψηφίους, ως προς την υποβολή των δικαιολογητικών, όσο και τα Πανεπιστήμια, τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον κοινό πρότυπο προκήρυξης.

Είναι γνωστό ότι κατά το παρελθόν, οι υποψήφιοι ήταν υποχρεωμένοι να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε πολλαπλά αντίγραφα, γεγονός που προκαλούσε τεράστιο κόστος στους ίδιους, αλλά και σπατάλη πόρων. Με την αριθμ. Φ.122.1/42/23076/Β2/24-2-2011 Κοινή Απόφαση των υφυπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 433Β΄/17-3-2011), με την παρ. 10 αυτής, εκσυγχρονίζεται ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων και αξιοποιούνται οι τεχνολογικές δυνατότητες, προς όφελος των υποψηφίων, αλλά και της ευελιξίας των εκλεκτορικών σωμάτων. Παράλληλα με την καθιέρωση της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης, δημιουργήθηκε ένα νομικό πλαίσιο που μειώνει στο ελάχιστο, τόσο τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, όσο και τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι.

Η προσθήκη «σημειώσεων με το χέρι» επί των προκηρύξεων, η οποία προτείνεται από το δελτίο τύπου των Ομοσπονδιών, δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι το έντυπο της προκήρυξης επέχει θέση απόφασης και, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπογράφεται από τους Πρυτάνεις των Ιδρυμάτων και δεν νοείται παρέμβαση τέτοιου τύπου επί εγγράφου που φέρει την υπογραφή άλλου αρμοδίου οργάνου.

Όπως προκύπτει από τα ως άνω αναφερόμενα, όλες οι ενέργειες του Υπουργείου αναφέρονται στην υποχρέωση να ακολουθούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

 

Προκαλεί εντύπωση, η αντίδραση των Ομοσπονδιών, στην προσπάθεια ορθολογικοποίησης του νομικού και πραγματικού πλαισίου, που αφορά στα δικαιολογητικά προκηρύξεων θέσεων μελών ΔΕΠ και ΕΠ καθώς - στην ουσία - η προσαρμογή στα νέα δεδομένα θα εξυπηρετήσει πρώτιστα τα υπηρετούντα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, τα υποψήφια μέλη ΔΕΠ και ΕΠ, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, καθώς και την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.  

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top