24-08-10 Εγκύκλιος για την εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν την εγγραφή και σχολική φοίτηση των παιδιών Ρομά στη χώρα και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση όλων των παιδιών που διαβιούν στην επικράτεια, υπενθυμίζει σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους μαθητές Ρομά.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. Φ.3/960/102679/Γ1 Εγκύκλιο με θέμα «Εγγραφή και σχολική παρακολούθηση των παιδιών Ρομά 2010-2011», που αποτελεί συνέχεια σχετικών παλαιότερων Εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, υπογραμμίζει την υποχρέωση εγγραφής των μαθητών Ρομά στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο ακόμα και αν δε διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η προσχολική εκπαίδευση έχει ιδιαίτερη σημασία για την ομαλή εκπαιδευτική ένταξη των μαθητών της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδα. Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων έχουν υποχρέωση να αναζητούν τα παιδιά Ρομά που μένουν στην περιοχή τους και να φροντίζουν για την εγγραφή, φοίτηση και απρόσκοπτη παρακολούθησή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στην Εγκύκλιο γίνεται επίσης αναφορά στην έναρξη από το σχολικό έτος 2010-11 των Προγραμμάτων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και στην απαραίτητη συνεργασία του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους φορείς υλοποίησης των Προγραμμάτων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της φοίτησης των παιδιών Ρομά.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας για ένταξη των παιδιών Ρομά στις κανονικές τάξεις και αποτροπή του οποιουδήποτε διαχωρισμού ή περιθωριοποίησής τους, πολιτική που -μεταξύ άλλων- επιβάλλεται από το ελληνικό Σύνταγμα και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Για το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top