10-05-19 Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην Έρευνα

ek01

10-05-19 Δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην Έρευνα

Με το άρθρο 72 του νέου νόμου 4160/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» θεσπίζεται για πρώτη φορά μία σειρά διατάξεων που αφορούν στην απλοποίηση των διαδικασιών της διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων και συμβάλλουν αποφασιστικά στην μείωση της γραφειοκρατίας που οδηγεί στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των ερευνητικών έργων αλλά και στην μείωση του κόστους διαχείρισής τους.

Με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι Οικονομικές Υπηρεσίες των Ερευνητικών Κέντρων και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ, που έχουν την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης, παραμένουν στο δημόσιο λογιστικό αλλά λειτουργούν με ειδικές ρυθμίσεις που εισάγει ο νέος νόμος σε τέσσερα καίρια σημεία:

  •     Η ανάληψη υποχρέωσης γίνεται πλέον ανά κατηγορία δαπάνης και όχι για κάθε δαπάνη.
  •     Απλοποιείται η διαδικασία σύναψης συμβάσεων προμηθειών.
  •     Οι δαπάνες μετακίνησης στο πλαίσιο προγραμμάτων καλύπτονται με μόνη προϋπόθεση την υποβολή παραστατικών.
  •     Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών.

«Το άρθρο 72 κάνει πράξη τη μείωση της γραφειοκρατίας στην Έρευνα, ένα καθολικό αίτημα της ερευνητικής κοινότητας της χώρας. Η δυναμική που διέπει την Έρευνα απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες ευέλικτης διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Το στοίχημα είναι πώς θα εξασφαλισθεί αυτή η ευελιξία με την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Το νέο, ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχουν προκύψει στη μεταμνημονιακή εποχή. Με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου μειώνεται σημαντικά το διοικητικό βάρος των ΕΛΚΕ, χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης.

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου δήλωσε:

«Οι ρυθμίσεις του νέου νόμου είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης και αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην καλύτερη διαχείριση των ερευνητικών έργων που υλοποιούνται στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα της χώρας».

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00. Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00. Θα επιτρέπεται η είσοδος τον μήνα Σεπτέμβριο σε υπαλλήλους ταχυμεταφορών, για να παραδώσουν δικαιολογητικά υποψηφίων με αθλητικές διακρίσεις ή με σοβαρές παθήσεις, προκειμένου να κριθούν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top