22-01-16 Απάντηση του υπουργού στην Ερώτηση σχετικά με τους σχεδιαστές-αξιολογητές στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ)

Απαντώντας στην Ερώτηση 2271/12-01-2016, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βαγιωνάς σχετικά με τους σχεδιαστές-αξιολογητές στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

     Το πρόγραμμα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης χρηματοδοτείτο μέχρι και τον Ιούνιο 2008 από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο. Κατόπιν εντάχθηκε στον Τακτικό Προϋπολογισμό με την υπ΄ αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α.

Σύμφωνα με την αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α. που όριζε το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της Π.Δ.Σ., μέχρι και τον Ιούνιο του 2010 στους Σχεδιαστές-Αξιολογητές και Γραμματείς-Καταχωρητές της ΠΔΣ καταβαλλόταν μηνιαία αποζημίωση. Όμως, από την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3408/2005. άρθρο 9, παρ. 1) έχει καταργηθεί η παλαιότερη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3205/2003 βάσει της οποίας επιτρεπόταν η καταβολή αποζημιώσεων δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικών στην προκειμένη περίπτωση) για εργασία πέραν από τα συνήθη καθήκοντα.

Επίσης, δεν είχε αποσαφηνισθεί και προβλεφθεί σε ποιον ΚΑΕ θα μπορούσαν να ενταχθούν οι δαπάνες για αποζημιώσεις των Σχεδιαστών-Αξιολογητών και Γραμματέων-Καταχωρητών. Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η μηνιαία αποζημίωση του Σχεδιαστή-Αξιολογητή, όπως προβλεπόταν από την υπ΄ αριθμ. 113321/Γ7/4-9-2008 Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης», δεν καθορίζεται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπερωρία, ώστε να δύναται να βαρύνει τον ΚΑΕ 0516 που αφορά αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών. Επίσης, κατά το Γ.Λ.Κ., δαπάνες που προκαλούνται από κανονιστικές διοικητικές πράξεις (όπως η προαναφερόμενη απόφαση του Υπ. Παιδείας) αναγνωρίζονται μόνο εφόσον εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδοντας σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως προς τα ποσά, υπεύθυνος εκκαθαριστής, για εκείνη την χρονική περίοδο, είναι ο Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετούσε ο εκπαιδευτικός.

Τέλος, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Κατά την διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων, απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου. Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού, η είσοδος δικαστικών επιμελητών από τις 12:00 έως και τις 14:00, καθώς επίσης οι επείγουσες παραδόσεις ταχυμεταφορών (courier) για υπηρεσίες πρωτοκόλλου οι οποίες θα διεκπεραιώνονται με τη συνδρομή υπαλλήλου του Κεντρικού Πρωτοκόλλου, έξω στην Πύλη τις ίδιες ώρες (12:00 – 14:00). Συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr.

Ενημερωθείτε αναλυτικά

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top