Η Λιθουανία χορηγεί υποτροφίες σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού της Λιθουανίας το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Θα χορηγηθούν υποτροφίες σε φοιτητές, λέκτορες και ερευνητές Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικών Ιδρυμάτων από τις χώρες: Αρμενία, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Λευκορωσία, Φινλανδία, Ελλάδα, Γεωργία, Ινδία, Καζακστάν, Μαυροβούνιο, Μογγολία, Ρουμανία, Ρωσία, Φιλιππίνες, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ουκρανία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Ουζμπεκιστάν. 

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν είναι:

1. Υποτροφίες μικρής διάρκειας Λιθουανικής (Βαλτικής) Γλώσσας

-υποτροφία ενός (1) εξαμήνου  (μέχρι πέντε –5- μήνες) ή

-υποτροφία δύο (2) εξαμήνων (μέχρι δέκα –10- μήνες).

Το ανώτατο συνολικά επιτρεπόμενο όριο είναι εβδομήντα (70) μήνες για τους υποψήφιους των προαναφερθεισών χωρών αυτών. 

2. Υποτροφίες θερινού σεμιναρίου για την εκμάθηση  της Γλώσσας και του Πολιτισμού της Λιθουανίας.

Σαράντα (40) υποτροφίες προσφέρονται σε υποψήφιους των ως άνω χωρών.

Οι υποτροφίες δεν χορηγούνται για πλήρη κύκλο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών πραγματοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2014. Το φθινοπωρινό εξάμηνο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στα Ερευνητικά Κέντρα της Λιθουανίας διαρκεί συνήθως από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο  και το εαρινό εξάμηνο από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:

1.-Φοιτητές, (αλλά όχι στο τελευταίο έτος σπουδών τους),

2.-Ερευνητές ή Λέκτορες σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα, από τις προαναφερθείσες χώρες.

Εάν είναι υποψήφιοι για την υποτροφία Λιθουανικών (Βαλτικών) Σπουδών θα πρέπει:

-να έχουν επιστολή αποδοχής από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από το Ερευνητικό Ίδρυμα της Λιθουανίας.

-να συγκεντρώνουν 30 ECTS (μονάδες) το εξάμηνο στον συγκεκριμένο τομέα σπουδών και να πληρούν τις προϋποθέσεις όπως ορίζονται από τις Λιθουανικές αρχές για την χορήγηση υποτροφίας.   

-να μην λαμβάνουν ταυτόχρονα δύο υποτροφίες.

Στους υποτρόφους Λιθουανικών (Βαλτικών) Σπουδών χορηγούνται μηνιαίως ποσά ως εξής:

α. -Στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς σπουδαστές 1.950Lt (περίπου 565 €).

β.-Στους Λέκτορες και Ερευνητές 3.250Lt (περίπου 941€).

Στους υποτρόφους των θερινού σεμιναρίου εκμάθησης Γλώσσας και Πολιτισμού της Λιθουανίας χορηγείται άπαξ:

α. -Στους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς σπουδαστές 1.950Lt (περίπου 565 €).

β.-Στους Λέκτορες και Ερευνητές 3.250Lt (περίπου 941€).

Με την υποτροφία καλύπτονται αποκλειστικά τα έξοδα του υποτρόφου.

Τα δίδακτρα για τις σπουδές ή για το θερινό σεμινάριο εκμάθησης Γλώσσας και Πολιτισμού της Λιθουανίας καλύπτονται από τη Λιθουανική πλευρά’ οποιαδήποτε άλλα έξοδα, από τους υποτρόφους. Οι υπότροφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Ίδρυμα που χορηγεί υποτροφία για φιλοξενία στους κοιτώνες ή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί πολύ νωρίτερα από την μετάβαση του υποτρόφου. Ακόμη, οι υπότροφοι θα μπορέσουν να αναζητήσουν ιδιωτική στέγη, με την βοήθεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιθουανικού ΑΕΙ.

 

Τα Πανεπιστήμια στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν σπουδές Γλώσσας είναι:

1. Klaipeda University: από 26 Ιουλίου έως 13 Αυγούστου 2013 http://www.ku.lt/hmf/struktura/centrai/kalbu-centras/lithuanian-language-and-culture-summer-school  ,

2. Vytautas Magnus University: από 29 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου 2013 http://hmf.vdu.lt/en/lithuanian-language-course 

3. Vilnius University: από 1 Ιουλίου έως 26 Ιουλίου 2013 http://www.lsk.flf.vu.lt/en/  και

4. Lithuanian University of Educational Sciences: από 5 Αυγούστου έως 29 Αυγούστου 2013 http://www.lituanistai.vpu.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=197&ltemid=101


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τρία (3) Πανεπιστήμια σύμφωνα με την σειρά που επιθυμούν και οφείλουν να ορίσουν στην αίτησή τους το επίπεδο Λιθουανικής Γλώσσας στο οποίο, ενδεχομένως, ευρίσκονται. Η εγγραφή στα Τμήματα Γλώσσας πραγματοποιείται αμέσως μετά την έγκριση της Λιθουανικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Οι αιτούντες υποτροφία στις Λιθουανικές (Βαλτικές) Σπουδές θα πρέπει να σχεδιάσουν το πρόγραμμά τους ώστε αυτό να περιλαμβάνει μαθήματα από τις ακόλουθες ομάδες μαθημάτων:

1.Πρώτη ομάδα-Φιλολογία: Βαλτική Φιλολογία, Λιθουανική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λογοτεχνία.

2.Δεύτερη ομάδα-Ιστορία, Φιλοσοφία, Θεολογία και Πολιτισμός: Λιθουανική Ιστορία, Πολιτισμός, Εθνολογία και Λαογραφία.

 

Οι αιτούντες υποτροφία για Λιθουανικές (Βαλτικές) Σπουδές θα πρέπει να συγκεντρώνουν 30 ECTS (μονάδες) το εξάμηνο. Δεν θα πρέπει να συγκεντρώνουν λιγότερο από 22,5 ECTS το εξάμηνο και από τις δύο ομάδες μαθημάτων. Τις υπόλοιπες 7,5 ECTS του προγράμματος σπουδών τους θα επιλέγουν οι αιτούντες, σύμφωνα με την κρίση τους, από άλλα πεδία σπουδών.

Ο κατάλογος των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπου διεξάγονται  Λιθουανικές (Βαλτικές) Σπουδές είναι:

1. Vilnius University

2. Lithuanian University of Educational Sciences

3. Vytautas Magnus University

4. Klaipeda University

5. Siauliai University

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αναζητήσουν την διαδικτυακή αίτηση στην αντίστοιχη ιστοσελίδα: http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas , η οποία θα πρέπει να εκτυπωθεί και να υπογραφεί.

2. Επίσημη επιστολή από το ΑΕΙ ή Ερευνητικό Ίδρυμα στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος, που να επιβεβαιώνει την ιδιότητά του ως φοιτητή ή Λέκτορα ή Ερευνητή.

Σημ.1. Για σπουδαστές, η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές, έτη σπουδών και αναμενόμενη ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών.

3. Απόσπασμα αρχείων των δύο τελευταίων εξαμήνων που να έχει εκδοθεί από το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Ίδρυμα στο οποίο υπάγεται ο υποψήφιος.

4. Επικυρωμένο πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία.

5. Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές από το ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Ίδρυμα, συνταγμένες τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο.

6. Επίσημη επιστολή αποδοχής από το Λιθουανικό ΑΕΙ ή το Ερευνητικό Ίδρυμα  (εξαιρούνται οι αιτούντες για θερινά σεμινάρια εκμάθησης Λιθουανικής Γλώσσας και Πολιτισμού).

Σημ.2. Για αιτούντες υποτροφία στις Λιθουανικές (Βαλτικές) Σπουδές, η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα που επελέγησαν και τον αριθμό των μονάδων –ECTS- κάθε μαθήματος.

7. Αναλυτικό πρόγραμμα περιγραφής των σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος (εξαιρούνται οι υποψήφιοι των θερινών σεμιναρίων εκμάθησης Λιθουανικής Γλώσσας και Πολιτισμού).

8. Αντίγραφο του διπλώματος Proficiency στην Αγγλική Γλώσσα ή αντίστοιχου στην Λιθουανική ή άλλης ξένης γλώσσας, αναγνωρισμένης από τις Λιθουανικές αρχές.

Σημ.3. Γίνονται δεκτά διπλώματα TOEFL, IELTS, CPE ή άλλα αναγνωρισμένα μετά από εξετάσεις επιπέδου Proficiency της Αγγλικής Γλώσσας. Εάν ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος κανενός από τα προαναφερθέντα διπλώματα Αγγλικής Γλώσσας, τότε, γίνεται δεκτή επίσημη Βεβαίωση από τον καθηγητή Αγγλικής ή Λιθουανικής Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του υποψηφίου.

9. Επικυρωμένο αντίγραφο εν ισχύ εγγράφου ταυτοποίησης.

 

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα στην Αγγλική ή Λιθουανική Γλώσσα (ή σε επίσημη μετάφραση στ’ Αγγλικά ή στα Λιθουανικά) και να υποβληθούν εις διπλούν: μία σειρά πρωτότυπων εγγράφων και μία σειρά αντιγράφων τους. Κάθε σειρά εγγράφων θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστά σε πλαστική θήκη ή φάκελο.

 

Όλα τα έγγραφα οφείλουν να είναι επικυρωμένα από την Αρχή που τα εξέδωσε  ή από οποιαδήποτε άλλη Αρχή κατά Νόμο.

 

Δεν γίνονται δεκτά έγγραφα που υπεβλήθησαν μόνο διαδικτυακά, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όλα τα έγγραφα μαζί με τις τυπωμένες και υπογεγραμμένες (από το διαδίκτυο) αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις ή έχουν σφραγίδα  ταχυδρομείου μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η 1η Απριλίου 2013. Το ηλεκτρονικό σύστημα κλείνει στις 12.00  Κεντρική Ευρωπαϊκή Ώρα (GMT+1).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αναζητήσουν την διαδικτυακή αίτηση στην  ιστοσελίδα: http://paraiskos.smpf.lt/registration/#topas

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής, με απλή ή συστημένη αλληλογραφία, της τυπωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 1η Απριλίου 2013.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Higher Education Programmes Unit

Education Exchanges Support Foundation

Gelezinio Vilko str. 12

01112 Vilinius, Lithuania.

 

Η τελική απόφαση χορήγησης των υποτροφιών λαμβάνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, επί τη βάσει των υποδείξεων  της Επιτροπής Διεθνών Σπουδών.

Οι αιτήσαντες θα ενημερωθούν προσωπικά με ηλεκτρονικό μήνυμα:

-μέχρι την 3η Ιουνίου 2013 για τα αποτελέσματα για το θερινό σεμινάριο εκμάθησης της Γλώσσας και Πολιτισμού της Λιθουανίας.

-μέχρι την 2α Ιουλίου 2013 για τα αποτελέσματα των υποτροφιών για σπουδές και έρευνα στις Λιθουανικές (Βαλτικές) Σπουδές.

Για να λάβουν οι υποψήφιοι επίσημη επιστολή αποδοχής για το Πρόγραμμα Λιθουανικών (Βαλτικών) Σπουδών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το Γραφείο Διεθνών Υποθέσεων (International Office) του επιλεγέντος Λιθουανικού ΑΕΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν με τo Ίδρυμα Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών:

Education Exchanges Support Foundation,

Higher Education Programmes Unit,

Gelezinio Vilko str. 12,

01112 Vilnius, Lithuania.

E-mail: state.scholarships@smpf.it

Website : http://www.smpf.lt/en/state_scholarships

 

Είσοδος κοινού

Σας ενημερώνουμε, ότι για το διάστημα από τις 9/9/2022 έως και 30/9/2022, των Σαββάτων συμπεριλαμβανομένων, που διενεργούνται Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:
- Η είσοδος κοινού και επισκεπτών στο Υπουργείο απαγορεύεται από τις 9 έως και τις 13/9/2022 και στις 16 και 17/9/2022 για όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Για επείγουσες υποθέσεις και κατόπιν ραντεβού θα επιτρέπεται η είσοδος σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές.
- Επιτρέπεται η είσοδος των ταχυμεταφορέων μόνο για κατάθεση φακέλων στο κεντρικό πρωτόκολλο.

Σε κάθε περίπτωση για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, https://mydocs.minedu.gov.gr.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top