Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 (09-06-10)

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος.

ΣΧΕΤ: Το αρ. 8698/ Φ.234.03 /04-06-2010 έγγραφο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. –  ΙΝ.ΕΠ.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) – Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), το οποίο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει στην Αθήνα  από 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου  2010 επιμορφωτικό πρόγραμμα με  τίτλο : «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. κυρίως, αλλά και άλλων υπηρεσιών που εμπλέκονται σε βασικούς τομείς της διαχείρισης καταστροφών.

Το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΙΝ.ΕΠ., περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του  προγράμματος  ως προς τις προϋποθέσεις παρακολούθησης του, τις θεματικές του ενότητες, καθώς και αναλυτικούς πίνακες προγραμματισμού ως προς τους κωδικούς, τις ημερομηνίες διεξαγωγής του  και τον υπεύθυνο οργάνωσης του προγράμματος.

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει ανελλιπώς το πρόγραμμα και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Σας επισημαίνουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από διαβιβαστικό της υπηρεσίας των ενδιαφερομένων με την έγκριση για τη συμμετοχή τους θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος στο ΙΝ.ΕΠ. στο FAX: 213 1306304 υπόψη της Κας Σοφίας Δημουλά  (τηλ.210 3496252). Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο   οργάνωσης του προγράμματος Κ. Κ. Γκιντώνη (τηλ.2131306305).

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. καλούνται να μας κοινοποιούν (Δ/νση Εκπαίδευσης, FAX: 210 3442715) τη σχετική αίτησή τους, με σαφή προσδιορισμό της θέσης-υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΨΥΧΟΓΙΟΥ

Για να ανακτήσετε την εγκύκλιο και τα συνημμένα έγγραφα πατήστε εδώ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 6/6/2019 έως και τις 2/7/2019, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται από τις 12:00 το μεσημέρι έως και τις 14:00 μμ.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top