Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων στον τομέα του Σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών (Curriculum Development) για τις ανάγκες του Νέου Σχολείου (04-06-10)

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει εξαγγείλει ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων σχετικά με τη δημιουργία του Νέου Σχολείου, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και η ανάγκη του χεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών, σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου στοπλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» αναλαμβάνει το σχεδιασμό των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Οι αρχές του Νέου Σχολείου, όπως έχουν διατυπωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων αφορούν ένα καίριο ερώτημα: «ποιο είναι το πρότυπο του νέου/της νέας που καλείται να διαπλάσει η εκπαίδευση σήμερα;». Η απάντηση αναδεικνύει τις προτεραιότητες με βάση τις προκλήσεις και τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής: νέοι/νέες που συνεχίζουν να μαθαίνουν όλη τη ζωή, νέοι/νέες που διαθέτουν αυτοπεποίθηση, νέοι/νέες με κοινωνική ευθύνη και ικανότητες για να αναλάβουν ρόλο ενεργών πολιτών, νέοι/νέες που μεριμνούν για το περιβάλλον και την αειφορία,
νέοι/νέες με υγεία σωματική, συναισθηματική και κοινωνική, νέοι/νέες με ενσυνείδητη πολιτισμική ταυτότητα, αλλά και διαπολιτισμική κατανόηση και σεβασμό. Το όραμα «ποιος είναι ο νέος άνθρωπος του μέλλοντος» περιέχεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου με κριτήριο, όχι τις επιμέρους γνώσεις, αλλά τις βασικές ικανότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες. Ικανότητες βασικές με πρωταρχική σημασία, ο γραμματισμός και ο αριθμητισμός. Επίσης, ικανότητες ανάπτυξης της δημιουργικότητας και αυτοργάνωσης της μάθησης, ικανότητες που εξασφαλίζουν την κριτική χρήση των νέων τεχνολογιών, την επιχειρηματικότητα, την ομαδική εργασία τέλος, ικανότητες διανοητικής ευρηματικότητας, όπως η επίλυση καινούριων ή απρόβλεπτων προβλημάτων. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου δεν περιορίζεται στην ύλη των μαθημάτων. Αποτελεί πλαίσιο, όπου περιέχονται γενικές προδιαγραφές περιεχομένου και δραστηριοτήτων με ζητούμενο την απόκτηση δεξιοτήτων, αφήνοντας, άρα, στους εκπαιδευτικούς περιθώρια να εφαρμόζουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες και συνθήκες της τάξης τους.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου είναι ενιαίο, καθώς συνδέει κάθετα τους μαθησιακούς «στόχους» της Πρωτοβάθμιας με της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, έχει συνοχή, καθώς συνδέει οριζόντια όλα τα γνωστικά αντικείμενα, αναδεικνύοντας τα σημεία επαφής μεταξύ τους και την αλληλοσυμπλήρωση της μάθησης με την αξιοποίησή τους. Τέλος, δίνει έμφαση στην καλλιέργεια βασικών/γενικών ικανοτήτων στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων. Συνοχή εκφράζεται και από τις γενικές διδακτικές αρχές που συνάδουν με τους στόχους και στοχεύουν στην καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων. Οι διδακτικές πρακτικές στοχεύουν στη διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη παιδαγωγική, στη συνεργατική και την ατομική εργασία, στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών που σταδιακά αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη ευθύνη για την ίδια τους τη
μάθηση. Στοχεύουν επίσης να καλλιεργήσουν την περιέργεια για τη γνώση, να μετατρέψουν τη μάθηση σε απόλαυση, να αποδείξουν τη χρησιμότητα της γνώσης με την αξιοποίησή της από τους μαθητές σε νέα πλαίσια από του σχολείου και στην καθημερινή ζωή. Συνοχή, τέλος, εκφράζεται στην αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών που αποτελεί οργανικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών, με επίκεντρο τη διαμορφωτική αξιολόγηση, μέσα από την προσδοκώμενη ποιότητα μάθησης. Η καινοτομία, σε όλα τα παραπάνω, είναι ότι το Πρόγραμμα Σπουδών δεν υπάρχει έξω από τις παιδαγωγικές αρχές, τις διδακτικές προσεγγίσεις και τους εκπαιδευτικούς που τα εμψυχώνουν. Συνεπώς η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι διαδικασία απαραίτητα παράλληλη με τη διαμόρφωση των προγραμμάτων, με το σκεπτικό ότι υψηλής ποιότητας εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνέργεια όλων της των συντελεστών. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να διαχωριστεί τι πρέπει να μάθουν στο σχολείο οι νέοι και οι νέες από το πώς θα μάθουν να το μαθαίνουν. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες για την υλοποίηση του σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών (Curriculum Development) για το Νέο Σχολείο, προβαίνει στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Curriculum Developers). Από το Μητρώο αυτό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θα επιλέξει τους ειδικούς που θα κληθούν να εργαστούν για το σκοπό αυτό. Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την επιλογή τους, εκτός από το πτυχίο και τις τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές, είναι τα εξής:
- Η προηγούμενη εμπειρία, ερευνητική/επαγγελματική, στο σχεδιασμό Προγραμμάτων Σπουδών (Curriculum Development).
- Η προηγούμενη συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ανωτέρω Μητρώο, καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση - βιογραφικό σημείωμα και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο του Π.Ι. (http://www.pi-schools.gr/curriculum_development) ακολουθώντας τις επισυναπτόμενες οδηγίες. Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-schools.gr, και του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr.

 

                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Π.Ι.

 

                                                                                                                            Καθηγητής Κλήμης Γ. Ναυρίδης

 

Για να ανακτήσετε το έγγραφο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 6/6/2019 έως και τις 2/7/2019, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται από τις 12:00 το μεσημέρι έως και τις 14:00 μμ.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top