Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (26-05-10)

ΘΕΜΑ: «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθου 4, περ. Δ΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/14-3-2000) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
  2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2,7 και 8 του άρθρου 23 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ. Α΄/2-10-2008)
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/15-3-2001) «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σ.Μ.Ε.Α. και Κ.Δ.Α.Υ.» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129/τ. Α΄/2-5-2005).
  4. Την αρίθμ. 26825/Γ6/9-3-2010 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής.
  5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
  6. Την αρίθμ. 3/6-5-2010 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
  7. Την αρ. 1120/Η/7-1-2010 (ΦΕΚ 1/τ. Β΄/8-1-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου»

 

  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μεταθέτουμε με αίτησή τους και με δαπάνη για το δημόσιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/τ. Α΄) τα παρακάτω μόνιμα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις κατά κλάδο των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 56/2001 και 91/2005.

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΔΕ1 Ε.Β.Π. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Α/Α

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1

612936

ΠΕ26

ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ)

ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

15,16

2

620197

ΠΕ26

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ-ΒΑΡΗΚΟΩΝ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

56,24

3

612940

ΠΕ26

ΚΑΛΥΒΑ

ΑΜΑΛΙΑ

ΕΕΕΕΚ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

17,32

4

612941

ΠΕ26

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΚΕΔΔΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΕΕΕΚ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

28,48

5

612927

ΠΕ21

ΤΣΙΑΚΠΙΝΗ

ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΚΕΔΔΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

15,41

6

603772

ΠΕ23

ΒΕΛΩΝΗ

ΕΛΕΝΗ

ΚΕΔΔΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΕΔΔΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

34,14

7

603683

ΠΕ23

ΚΑΛΑΝΤΖΗ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ

1Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΛΙΟΥ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

79,31

8

606919

ΠΕ23

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ

ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

36,41

9

600644

ΠΕ23

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ

ΚΕΔΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

83,41

10

616630

ΠΕ25

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΙΦΥΛΗ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

2Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΥΛΑΙΑ (ΕΛΕΠΑΠ)

49,25

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΔΕ1 Ε.Β.Π. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Α/Α

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

11

600593

ΠΕ25

ΚΑΛΑΤΖΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

1Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

69,24

12

616629

ΠΕ25

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

56,83

13

606759

ΠΕ25

ΣΥΡΟΥ

ΝΙΚΗ

12/Θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΠΑΠ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

31,55

14

616624

ΠΕ28

ΣΑΛΒΑΡΑ

ΜΑΡΙΝΑ

ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ

ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Β

22,66

15

606875

ΠΕ29

ΣΤΥΛΙΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΕΕΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

21,99

16

603657

ΠΕ30

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΕΔΔΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

29,74

17

603728

ΠΕ30

ΚΟΛΟΒΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΕΔΔΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

54,57

18

603753

ΠΕ30

ΜΑΝΑΚΙΤΣΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΕΔΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΔΔΥ ΧΑΝΙΩΝ

45,91

19

606744

ΠΕ30

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΕΕΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

72,66

20

606746

ΠΕ30

ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

97,91

21

600595

ΠΕ30

ΠΡΟΒΗ

ΜΑΡΙΑ

ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

73,99

22

603726

ΠΕ30

ΤΖΑΝΑΚΟΥ

ΜΕΤΑΝΘΗ

ΕΕΕΕΚ ΜΥΣΤΡΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

33

23

603686

ΠΕ31

ΕΠ.Π.Τ.

ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΕΔΔΥ ΑΘΗΝΩΝ Γ

44,66

24

606963

ΔΕ1 Ε.Β.Π.

ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ

43,82

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ ΔΕ1 Ε.Β.Π. ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

Α/Α

ΑΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

25

600628

ΔΕ1 Ε.Β.Π.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΕΛΛΑ

1Ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΕΕΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

40

26

612894

ΔΕ1 Ε.Β.Π.

ΚΑΝΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΕΕΕΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

13,49

27

606939

ΔΕ1 Ε.Β.Π.

ΚΟΚΡΑ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ (ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ)

ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ)

37,73

 

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις νέες θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Επισημαίνουμε ότι ο χρόνος στην νέα οργανική υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του διδακτικού έτους της κάθε βαθμίδας για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και από την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

 

 

 

                                                                                                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                                                               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Για να ανακτήσετε την απόφαση πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 6/6/2019 έως και τις 2/7/2019, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται από τις 12:00 το μεσημέρι έως και τις 14:00 μμ.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top