Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442429

Γραφείο: 2117

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων είναι αρμόδιο για:
α) τη συλλογή, συστηματοποίηση, ταξινόμηση, επεξεργασία και ερμηνεία όλων των αναγκαίων ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων των δράσεων και προγραμμάτων του Υπουργείου,

β) τις μετρήσεις των αποτελεσμάτων των δεικτών, της ποιοτικής ανάλυσης και των συμπερασμάτων επί των αποτελεσμάτων της στοχοθεσίας, καθώς και τις βαθμολογήσεις−μετρήσεις των αυτοαξιολογήσεων και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,
γ) τη συνεργασία με άλλα κέντρα τεκμηρίωσης, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
δ) τον εντοπισμό των καλύτερων πρακτικών και την εφαρμογή τους σε άλλες υπηρεσίες,

ε) την εισήγηση για τη βράβευση των υπηρεσιών που διακρίνονται για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top