Παροχή Διευκρινίσεων για τη συμπλήρωση Πινάκων Οικονομικών Στοιχείων (21-07-10)

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων για τη συμπλήρωση Πινάκων Οικονομικών Στοιχείων

Σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού για τη διασφάλιση έγκαιρης παροχής αξιόπιστων μηνιαίων οικονομικών στοιχείων Υπουργείων, περιφερειών και φορέων Γενικής Κυβέρνησης και τη συμπλήρωση των σχετικών πινάκων διευκρινίζονται τα εξής:

1.   οι πίνακες και οι εγκύκλιοι, που έχουν εκδοθεί από το Γενικό Λογιστήριο, σχετικά με το θέμα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα:  www.minfin.gr/portal/→ Αποφάσεις&  Εγκύκλιοι → Δημοσιονομική Πολιτική → Επισυναπτόμενα Αρχεία → Εγκύκλιοι/Πίνακες.

2.   Συνημμένα στο παρόν έγγραφο έχει αναρτηθεί και η υπ. αριθμ.  2/45851/2-7-2010  εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, η υπ. αριθμ. 81853/ΙΒ/9-7-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και τα υπ. αριθμ. 87950, 87952, 87955/ΙΒ/19-7-2010 έγγραφα του Υπουργείου.

3.   Για τη συμπλήρωση του Πίνακα 1 παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας ότι στη στήλη των εκκρεμών υποχρεώσεων αναγράφονται οι υποχρεώσεις μέχρι 30-6-2010, που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν εξοφληθεί, ενώ στη στήλη «Κατηγορία Δαπάνης» αναγράφονται οι δαπάνες, π.χ. Προμήθειες, Λειτουργικά έξοδα, Αμοιβές Αναπληρωτών, κλπ.

4.  Η στήλη «Εκ των οποίων σύνολο ληξιπρόθεσμων…εξοφληθούν» είναι υποενότητα της προηγούμενης στήλης και σε αυτή αναγράφονται μόνο όσες από τις δαπάνες της προηγούμενης στήλης είναι ληξιπρόθεσμες.

5.  Διευκρινίζεται ακόμα ότι στους πίνακες 3 και 4 θα καταγράφονται στοιχεία, που αφορούν στη μισθοδοσία μόνο του Ιουνίου 2010. Οι αποζημιώσεις εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των Πανελληνίων εξετάσεων καταγράφονται στη γραμμή «Αποζημιώσεις Συλλογικών Οργάνων», μόνο εφόσον πληρώθηκαν τον Ιούνιο.

6.  Όσον αφορά στο Βοηθητικό Έντυπο Συμπλήρωσης ισχύουν οι παρατηρήσεις 3 & 4 με την επιπλέον διευκρίνιση ότι οι εκκρεμούσες δαπάνες διαχωρίζονται χρονικά σε αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2009 και σε αυτές που δημιουργήθηκαν από 1-1-2010.

7.  Τα Ν.Π.Δ.Δ. (ΑΕΙ-ΤΕΙ-Βιβλιοθήκες) πρέπει να συμπληρώνουν το Βοηθητικό Έντυπο Συμπλήρωσης δύο (2) φορές: μια για τις δαπάνες που βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό και μια για τις δαπάνες, που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσιονομικών Επενδύσεων (ΠΔΕ).


8.  Παρακαλούμε η αποστολή των στοιχείων να γίνεται στον φορέα, που εποπτεύει, και όχι απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία: π.χ.  Σχολεία → Γραφεία → Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης → Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης → Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις θα συμπληρώνουν τους Πίνακες μόνο με τα δικά τους οικονομικά στοιχεία και όχι με τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τις Διευθύνσεις. Θα είναι, όμως, αρμόδιες για τη συγκέντρωση των Πινάκων από τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τα ΠΕΚ και θα αποστέλλουν τους Πίνακες αυτούς συνημμένα με τους δικούς τους Πίνακες.

9.  Για πληροφορίες παρακαλούμε, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας,  να επικοινωνείτε με τους παρακάτω αριθμούς ως εξής:
Α. για Γενικά Αρχεία: 210 3442730- 2103442731
Β. για Βιβλιοθήκες: 2103442584- 2103442575
Γ. Άλλες Υπηρεσίες: 2103443115-2103443113

10.  Δεδομένων των λειτουργικών προβλημάτων, που παρατηρήθηκαν, παρακαλούμε να υπάρξει σχετική προετοιμασία για τα στοιχεία, που θα δοθούν κατά τον μήνα Αύγουστο, ώστε να μην παρατηρηθούν καθυστερήσεις.

11.  Τέλος, παρακαλούμε έως την Τετάρτη 28-7-2010 να αποστείλετε στο mail t11doy4b@minedu.gov.gr οποιαδήποτε ερώτηση και διευκρίνιση χρειάζεστε, ώστε να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου αρχείο με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις, για τη συμπλήρωση των πινάκων κατά τους επόμενους μήνες.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

 Φ. Κανάκη

Για να δείτε το έγγραφο και τις εγκυκλίους πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top