Συμπλήρωση στοιχείων πολυήμερων εκδρομών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (12-02-10)

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση στοιχείων πολυήμερων εκδρομών στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων»

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6, της Υ.Α. 13324/Γ2/07-02-2006 (ΦΕΚ 206, τ. Β΄/13-02-2006) «Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών, το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή συμπληρώνει τον τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, προκειμένου να ενημερώνονται οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού των εκδρομών, ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν
τους όρους λειτουργίας των χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας».

Δεδομένου ότι παρατηρείται σχετική καθυστέρηση ως προς το θέμα της συμπλήρωσης του τυποποιημένου πίνακα, παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να συμπληρώσουν τα στοιχεία όλων των πολυήμερων εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://survey.sch.gr και στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα των εκδρομών μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2010. Για τυχόν προβλήματα χρήσης – σύνδεσης με το σύστημα, οι σχολικές μονάδες θα απευθύνονται μόνο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση survey-help@sch.gr

                                                                                                                                 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                        

                                                                                                                                ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top