Περί μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 - Αντιστοιχίες Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (05-02-10)

Σε συνέχεια των αριθ. Φ.1/79143/Β3/3-7-2009 και Φ1/114344/Β3/18-9-2009 εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 6035/Β1/20-1-2010 Υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 67/28-1-2010 τ.Β’, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν οι αναφερόμενες σε αυτή αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων.

Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές υπέβαλαν αίτηση για μετεγγραφή στα αντίστοιχα πλέον τμήματα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αλλά και όσοι φοιτητές δεν είχαν υποβάλλει λόγω της μη αντιστοίχησης των αναφερομένων στην απόφαση τμημάτων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός πέντε ημερών από  τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου.

Οι αιτήσεις και των δύο προαναφερόμενων περιπτώσεων θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούνται τα αντίστοιχα Τμήματα να αναρτήσουν την εν λόγω εγκύκλιο σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων για μετεγγραφή φοιτητών.

 

 

                                                                                                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                 

                                                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

 

Για να ανακτήσετε το πλήρες έγγραφο πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top