17-09-10 Φοίτηση των μαθητών Ρομά

Θέμα : «Φοίτηση των μαθητών Ρομά».

Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών Ρομά στην εκπαίδευση αποτελεί αναμφισβήτητα προϋπόθεση για την ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Η φοίτηση των παιδιών Ρομά, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίζεται από απουσία ή περιορισμένη παρακολούθηση στο Γυμνάσιο, ή πρόωρη διακοπή πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλή επίδοση σε σχέση με τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό.

Επιθυμώντας να συμβάλουμε στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά από τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες προωθούμε τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία στο Γυμνάσιο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε:

Οι Διευθυντές Διεύθυνσης, οι Προϊστάμενοι Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συνεργάζονται με τους Διευθυντές Γυμνασίων και τους Συλλόγους Διδασκόντων για την εγγραφή των εν λόγω μαθητών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προσπαθώντας να επιλύουν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και να ενημερώνουν του γονείς των μαθητών για την υποχρεωτικότητα της φοίτησης καθώς και για τις ευθύνες τους όσον αφορά στην εποπτεία των παιδιών τους ως προς τη φοίτηση στο Γυμνάσιο (άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 τ. Α’).

Το σχολικό έτος 2010-2011 θα αρχίσει η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων με τον τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», και παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι Εκπαιδευτικοί, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Διευθύνσεων και οι Προϊστάμενοι Γραφείων για την απρόσκοπτη και στενή συνεργασία τους με τους φορείς υλοποίησης και συνεργάτες των Προγραμμάτων προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικές οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στον χώρο της φοίτησης των παιδιών Ρομά.  Υπενθυμίζεται ότι αποτελεί πάγια βούληση και επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η ένταξη των παιδιών Ρομά στις κανονικές τάξεις, ενώ ο αποκλεισμός και /ή διαχωρισμός τους από τους λοιπούς μαθητές και η περιθωριοποίησή τους αντίκειται στο ελληνικό Σύνταγμα, στο Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 τ. Α’) που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στην εκπαίδευση και σε πλήθος διεθνών κειμένων που δεσμεύουν τη χώρα και έχουν υπερνομοθετική ισχύ. (Ενδεικτική αναφορά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Διεθνή Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα του Παιδιού).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ    ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Για το αρχείο πατήστε εδώ.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top