Ανάθεση της αρμοδιότητας του τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια βιβλίων των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. στον Ο.Ε.Δ.Β. (20-08-10)

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ΄αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1 τ. Β΄/ 8-01-2010) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου.
2. Το Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν.1558/1985 <<Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα(ΦΕΚ τ.Α΄137).
4. Το Ν. 2286 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Το Ν. 4320/63 (ΦΕΚ 96/Α/63) «Περί κυρώσεως της υπ΄αριθμ. 142/14-11-62 πράξης του Υπουργ. Συμβουλίου, περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορόντων εις την συγγραφήν, κρίσιν και έκδοσιν διδακτικών βιβλίων κ.λ.π.»
6. Το Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296/Α/88) «Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 86 περίπτωση γ΄ του Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/Α/69) «Περί κώδικος Δημοσίου Λογιστικού»
8. Την υπ’ αριθμ. 23/14-09-2009 Πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Βιβλία ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. σχολικό έτος 2010-2011»
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ΄ αριθμ. 5971/ΣΤ5 Υ.Α. ( ΦΕΚ 94 ΤΒ΄/30-01-2003) περί διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
10. Τις κατεπείγουσες ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ. σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος  2010 -2011

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάθεση αρμοδιότητας του τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για την προμήθεια  βιβλίων του ελεύθερου εμπορίου των ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. στον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.).

Ο Ο.Ε.Δ.Β. θα διαχειρίζεται και θα διακινεί τα βιβλία αυτά στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σε ποσότητες που θα καθορίζονται από έγγραφα των Διευθύνσεων ή Γραφείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top