Κοινοποίηση αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (20-07-10)

Θέμα: « Κοινοποίηση αξιολογικών μονάδων των κριτηρίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του Ν. 3848/2010, παρακαλούμε να προβείτε στην άμεση επίδοση (αυθημερόν) στους υποψηφίους Διευθυντές Εκπαίδευσης της περιφέρειάς σας, του επισυναπτόμενου πίνακα μοριοδότησης, στον οποίο αναφέρονται οι αξιολογικές μονάδες που συγκέντρωσαν συνολικά και κατά μοριοδοτούμενο κριτήριο.

Τυχόν γραπτές αντιρρήσεις των υποψηφίων, υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της μοριοδότησης, πρωτοκολλούνται και αποστέλλονται μαζί με τα αποδεικτικά παραλαβής στην υπηρεσία μας με fax: 210 – 3442897, ή με e-mail: dppe@minedu.gov.gr.  Ταυτόχρονα, τα πρωτότυπα αποστέλλονται και ταχυδρομικά.  Στην ανωτέρω προθεσμία συμπεριλαμβάνεται και η ημερομηνία επίδοσης.

Γραπτές αντιρρήσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δε θα εξεταστούν από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής.

Στις γραπτές αντιρρήσεις οι υποψήφιοι οφείλουν να προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης στα οποία αναφέρονται και επίσης να επισυνάπτουν τυχόν δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αντίρρησή τους.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Για να δείτε το έγγραφο και τον πίνακα μοριοδότησης πατήστε εδώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ: Είσοδος κοινού

Α) Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocol@minedu.gov.gr, ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr).
Β) Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού.
Γ) Κατά το ίδιο διάστημα δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε φορά.
Δ) Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top