12-02-19 Η Ελλάδα ενθαρρύνει την καινοτομία, την επέκταση κεφαλαίων και τις ευκαιρίες απασχόλησης, διαπιστώνει πρόσφατη παγκόσμια έρευνα

SURVEY 2019

12-02-19 Η Ελλάδα ενθαρρύνει την καινοτομία, την επέκταση κεφαλαίων και τις ευκαιρίες απασχόλησης, διαπιστώνει πρόσφατη παγκόσμια έρευνα

Την επικαιροποιημένη έκδοση της παγκόσμιας έρευνας Κινήτρων Καινοτομίας και Επενδύσεων δημοσίευσε η Deloitte τον Ιανουάριο του 2019. Για ακόμη μια χρονιά, η έκθεση διαπιστώνει την πρόοδο που σημειώνει η χώρα στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα στην έκθεση αναφέρονται, μεταξύ άλλων:

«Με το τέλος του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες καινοτομίας και επενδυτικών κινήτρων».

«Η Ελλάδα ενθαρρύνει την καινοτομία, την επέκταση κεφαλαίων και τις ευκαιρίες απασχόλησης με ένα ευρύ φάσμα κυβερνητικών προγραμμάτων παροχής κινήτρων».

«Η Ελλάδα προσφέρει πλήθος κινήτρων που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης επιχειρήσεων υψηλής έντασης έρευνας και ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν σημαντικές φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις καινοτομίας, κίνητρα για την απασχόληση (επιδοτήσεις μισθοδοσίας) και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τις ευρεσιτεχνίες. Παρέχονται, επίσης, κίνητρα για την ενθάρρυνση της επέκτασης του κεφαλαίου και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Οι ορισμοί και τα κριτήρια για τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ευθυγραμμίστηκαν με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ».

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-investment-and-innovation-incentives-survey.html?nc=1

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top