Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

To Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο για:
α) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας,
β) την αξιοποίηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης ή/και συγχρηματοδότησης ελληνικών ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χορηγεί την εθνική συμμετοχή στους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ή/και παρέχει επιβραβεύσεις μέσω χρηματοδότησης στους
συμμετέχοντες στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής. Ένωσης.
γ) τον διορισμό εκπροσώπων στις επιτροπές, ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενδιάμεσων φορέων και δομών για την υλοποίηση με άλλα Κράτη−Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινών προγραμμάτων,
δ) τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε Κοινά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους,
ε) τη συμμετοχή στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα, της Έρευνας και Καινοτομίας, την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Τετάρτη 5-9-2018 έως και την Πέμπτη 27-9-2018 διενεργούνται οι εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού και οι Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, συνεπώς τις ημέρες αυτές δεν θα λειτουργήσουν στο Υπουργείο Παιδείας οι ώρες κοινού.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top