Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
Διαδικτυακή περιήγηση στο κτίριο της παλαιάς Βουλής
Δευτέρα, 01 Νοε 2021
Επισκέψεις : 168
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ
Φορέας Εκδήλωσης: 1ο Δημοτικό Σχολείο ʼργους Ορεστικού Καστοριάς
Τόπος Διεξαγωγής: ʼργος Ορεστικό Καστοριάς
Σύνδεσμος Δράσης: https://1dimargos.blogspot.com/