Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
Ψηφιακή Έκδοση: Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος: Η Εποχή, ο Χάρτης, η Επανάσταση
Από Σάββατο, 02 Ιαν 2021
Έως Δευτέρα, 30 Μαϊ 2022
Επισκέψεις : 829
Ένα εκπαιδευτικό/ενημερωτικό πακέτο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Α.Χα.Κ. με την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ., με σκοπό την ανάδειξη του αντιτύπου της Χάρτας που φυλάσσεται στην Κ.Υ. των Γ.Α.Κ.
Tο εκπαιδευτικό/ενημερωτικό πακέτο περιλαμβάνει:
· Μία βιντεοπροβολή διάρκειας 12΄ για ενήλικες,
· Μία βιντεοπροβολή διάρκειας 15΄για παιδιά,
· Τέσσερα φύλλα εργασίας με χαρτογραφικά παιχνίδια και ερωτήσεις βασισμένα στη Χάρτα,
· Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό / εμψυχωτή.
Σχεδιασμός-επιμέλεια-υλοποίηση: Δρ. Μ. Παζαρλή, Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς
ISBN 978-960-87325-3-7 ©Γενικά Αρχεία του Κράτους-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας-Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς.

Απευθύνεται σε μαθητές Ε’ Δημοτικού-Γ’ Λυκείου, εκπαιδευτικούς και ευρύ κοινό
Φορέας Εκδήλωσης: ΓΑΚ-ΙΑΜ-Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη / πανελλαδικά
Συνεργαζόμενοι_Φορείς: Γενικά Αρχεία του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία
Σύνδεσμος Δράσης: http://www.maplibrary.gr/Publications_el.htm