Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Έκθεση NOTOS 2021
Από Παρασκευή, 19 Νοε 2021
Έως Κυριακή, 21 Νοε 2021
Επισκέψεις : 426
H Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ συνεργάζεται με την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία για την Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Έκθεση NOTOS 2021. Η συμβολή της Υπηρεσίας θα υλοποιηθεί με την παροχή πρωτότυπου αρχειακού υλικού των ΓΑΚ, για την ίδρυση του Ελληνικού Ταχυδρομείου και τη λειτουργία αυτού, την χορήγηση ψηφιακών τεκμηρίων με στόχο την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της έκθεσης, ξεναγήσεις, παρουσίαση του υλικού στο κοινό της έκθεσης, κ.ά.
Φορέας Εκδήλωσης: Γενικά Αρχεία του Κράτους - Κεντρική Υπηρεσία
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Συνεργαζόμενοι_Φορείς: Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία
Σύνδεσμος Δράσης: https://hps.gr/notos2021/