Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
«Η Τριχωνία (Βρα- χώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821–Ο δικός μας τόπος
Από Παρασκευή, 03 Σεπ 2021 -  09:00
Έως Σάββατο, 04 Σεπ 2021 - 00:00
Επισκέψεις : 127
Δύο εισηγήσεις Μαρίας Παναγιωτοπούλου , προϊσταμένης ΓΑΚ Ευρυτανίας , "Ιστορία Μονής Τατάρνας, 1821-1841" και "Ο? Γουβελαίοι Ε?ρυτανίας, τ? ?ρχε?ο τους κα? ? Παναγιώτης Χριστόπουλος"
Φορέας Εκδήλωσης: Γενικά Αρχεία Κράτους-Τμήμα ΓΑΚ Ευρυτανίας
Τόπος Διεξαγωγής: Και- νούργιο του Δήμου Αγρινίου
Συνεργαζόμενοι_Φορείς: Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων