Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
Η Επανάσταση του 1821: Συγκριτικές προσεγγίσεις στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Τρίτη, 29 Ιουν 2021
Επισκέψεις : 78
Επιστημονική Εκδήλωση με συμμετοχή Ιστορικών της Ευρωπαϊκής, Νέας Ελληνικής και Οθωμανικης Ιστορίας.
Φορέας Εκδήλωσης: Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών "Κρίση και Ιστορική Αλλαγή", Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τόπος Διεξαγωγής: Μυτιλήνη
Σύνδεσμος Δράσης: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ