Δελτία Τύπου

11-11-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία

Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 61 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

11-11-11 Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ

Δελτίο Τύπου

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΕΠ)

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 106 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11- Φυσικής Αγωγής.

Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, που θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1», «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ2» και «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ3», του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα πατήστε εδώ.

09-11-11 Εξοικονόμηση 2.000.000 ευρώ από τη νέα πολιτική για τη στέγαση φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Δελτίο Τύπου

Σύσκεψη με αντικείμενο το σχεδιασμό της νέας πολιτικής για τη στέγαση φορέων και υπηρεσιών του Υπουργείου, με κριτήριο την βέλτιστη αξιοποίηση των διατεθειμένων χώρων και τη μείωση του κόστους, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 09/11/2011, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, Γιώργου Καλαντζή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας Νέας, Γενιάς Γιάννος Λιβανός, ο Πρόεδρος του ΕΙΝ, Φίλιππος Λέντζας, ο Αντιπρόεδρος του ΕΙΝ, Γιάννης Ράπτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΙΝ, Παναγιώτης Μανούρης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΔΕΚΕ, Παναγιώτης Καπούλας, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Νεολαίας, ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠ Κωνσταντίνος Καλτσάς, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΠΙΣ, ʼγγελος Ευστράτογλου, ο εκπρόσωπος του ΕΚΕΠ, Παναγιώτης Κουσούλης, ο Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ευρωπαϊκών Πόρων, εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και ο Πρόεδρος του ΙΚΥ, Νικόλαος Δεμερτζής.

Δεδομένου ότι η υλοποίηση των πολιτικών για τη συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Παιδείας επιτρέπει την επανεξέταση της υφιστάμενης κατάστασης, οι συμμετέχοντες εξέτασαν ενδελεχώς κάθε δυνατότητα που επιφέρει άμεση και σημαντική μείωση του κόστους, τόσο για ενοίκια, όσο και για τις λειτουργικές δαπάνες των συγκεκριμένων φορέων και υπηρεσιών.

Οι λύσεις που επελέγησαν, οδηγούν σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 2.000.000 ευρώ από ενοίκια, την στέγαση όλων των προαναφερομένων υπηρεσιών και φορέων σε ιδιόκτητα ακίνητα του δημοσίου, την μείωση των λειτουργικών εξόδων και την βέλτιστη αξιοποίηση του κτηριακού δυναμικού των συγκεκριμένων φορέων και υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό το Υπουργείο Παιδείας εντείνει τις προσπάθειές του να εκμηδενιστούν άμεσα -και πάντως εντός του2011- ορισμένες δαπάνες που επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό, ώστε να ενισχυθεί η εθνική προσπάθεια για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων το 2012.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

09-11-11 Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Για την αναζήτηση των επιτυχόντων πατήστε εδώ.


Δελτίο Τύπου

Εισαγωγή αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών των αθλητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων  από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου, τα αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:  www.minedu.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα, πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό τους αριθμό και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο).

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία «χωρίς ποσοτικό περιορισμό» οι οποίοι δεν έχουν κωδικό, θα ενημερωθούν απευθείας από το Υπουργείο ή τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι καταστάσεις με τα ονόματα των επιτυχόντων θα αποσταλούν και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές των εισαγόμενων θα πραγματοποιηθούν από 10/11/2011 μέχρι και 18/11/2011.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται όλοι στο Α’ εξάμηνο.

Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να  υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους σχετική αίτηση στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής οι επιτυχόντες υποβάλλουν:

α) 6  φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος και

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες στο Υπουργείο Παιδείας θα σταλούν υπηρεσιακά στη σχολή επιτυχίας τους.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

07-11-11 Αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ

Δελτίο Τύπου

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) ότι  με την  αρ. πρωτ. 127560/Γ4/7-11-2011 (Α.Δ.Α 45ΒΜ9-ΡΩΙ) Υπουργική Απόφαση εγκρίθηκαν οι αποσπάσεις 147 μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11, προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά κενά  των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2011-12 .

Οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο  τοποθετήθηκαν,  από τις  08/11/2011 έως και  τις 10/11/2011, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Τετάρτη 5-9-2018 έως και την Πέμπτη 27-9-2018 διενεργούνται οι εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού και οι Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, συνεπώς τις ημέρες αυτές δεν θα λειτουργήσουν στο Υπουργείο Παιδείας οι ώρες κοινού.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top