Δελτία Τύπου

18-09-18 Θέματα στη Γερμανική και στην Ιταλική Γλώσσα Εισαγωγικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και Υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

writing p

18-09-18 Θέματα στη Γερμανική  και στην Ιταλική Γλώσσα Εισαγωγικών Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και Υποψηφίων Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Τα Θέματα στη Γερμανική Γλώσσα

Τα Θέματα στην Ιταλική Γλώσσα

18-09-18 Παραδίδεται αύριο στον Υπουργό το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου

epitropi 400px

18-09-18 Παραδίδεται αύριο στον Υπουργό το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου

Το πόρισμα της Επιτροπής για την για την μελέτη ζητημάτων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και ειρήνης στα Πανεπιστήμια, θα παραδώσουν αύριο στις 12:30 στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής και πρώην Υπουργός, Νίκος Παρασκευόπουλος και εκπρόσωποι της Επιτροπής.

Αμέσως μετά θα γίνουν δηλώσεις.

18-09-18 Επιτυχής ολοκλήρωση ημερίδας ενημέρωσης εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics)

LOGO epal400

18-09-18 Επιτυχής ολοκλήρωση ημερίδας ενημέρωσης εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics)

 Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 η ημερίδα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ σε θέματα Εφοδιαστικής (Logistics). Η ημερίδα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω ΔΙΑΥΛΟΥ, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθησή της από τους εκπαιδευτικούς όλης της επικράτειας.

 Στο πλαίσιο της ημερίδας οι εκπαιδευτικοί του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑΛ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονα ζητήματα της εφοδιαστικής και τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και με τρόπους εμπλουτισμού του εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στην ειδικότητα «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού» των ΕΠΑΛ.

Εισηγήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους κ.κ.:

18-09-18 Από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου κύκλου συνεντεύξεων για το "Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων"

prosfigas mathitis

18-09-18 Από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου κύκλου συνεντεύξεων για το "Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων"

Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι από τις 15 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 2ος κύκλος συνεντεύξεων, για την περίοδο 2018-2020, του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων» (European Qualifications Passport for Refugees) που εκπονείται από τη Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) άλλων ευρωπαϊκών χωρών .

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών προσόντων  των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη από εξουσιοδοτημένους αξιολογητές. Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μπορούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αξιολόγησης, όσες/οι ενδιαφερόμενες/οι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • • Έχουν αιτηθεί ή τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα
 • •Διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Για τους διαμένοντες εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον διαπιστωθεί δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης, από σημείο που θα είναι εφικτό πιστοποιηθεί η ταυτότητά των ενδιαφερόμενων (τοπικό γραφείο Μ.Κ.Ο., κ.ά. ). Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ο κάθε υποψήφιος θα λάβει σχετική ενημέρωση.
 • Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής Γλώσσας ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Αραβική Γλώσσα ή της Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
 • • Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα τους.

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  refugees.qualifications@coe.int το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους εμπειρία.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί αποκλειστικά από τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.
 2. Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστείλουν μαζί με το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, τα αντίγραφα των πτυχίων τους, ή αποδεικτικά παρακολούθησης σπουδών ή φωτογραφίες των αποδεικτικών και πτυχίων (εφόσον διαθέτουν) καθώς και αντίγραφο της κάρτας ασύλου
 3. Τελευταία μέρα υποβολής των ανωτέρω ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα λάβει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης στην Αθήνα κατά το διάστημα 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018. Η ομάδα συντονισμού του κύκλου συνεντεύξεων EQPR θα επικοινωνήσει με την/τον κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για τη γνωστοποίηση της ώρας και τον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης.
 5. Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, το European Qualifications Passport for Refugees θα αποσταλεί σε όσους υποψηφίους διαπιστωθεί ότι διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο προς το παρόν δεν παρέχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε εργασία.

 Συνημμένα θα βρείτε:

 • •Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους (σε μορφή αρχείου Word και pdf), καθώς και η μετάφρασή του στην Αραβική Γλώσσα. 
 • • Ενημερωτικό φυλλάδιο στην Αγγλική και την Αραβική Γλώσσα.

 Assessment session for the European Qualifications Passport for Refugees” 

The first assessment session of the European Qualifications Passport for Refugees, for the years 2018-2020, will take place in Athens from 15 to 19 October 2018. Based on the Council of Europe Lisbon Recognition Convention project, it is a specially developed assessment scheme for refugees, even for those who cannot fully document their qualifications. It is carried out by the Council of Europe and partners including the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs, the Italian Ministry of Education, Universities and Research, the Conference of University Rectors of Italy and qualification recognition centers in Armenia, Canada, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway and the UK.

The European Qualifications Passport for Refugees is a document providing an assessment of the higher education qualifications based on available documentation and a structured interview. It also presents information on the applicant’s work experience and language proficiency. The document provides reliable information for integration and progression towards employment and admission to further studies.

 1. Conditions of participation
 • · All applicants must be asylum seekers in Greece or must have been granted asylum in Greece.
 • · All applicants must currently reside within the territory of Greece. For refugees residing outside the region of Attica, an interview will be held by means of teleconference, only in cases that the teleconference can be carried out in a place where the identity and status of the applicant can be adequately substantiated (Local NGO office etc.). After the submission of their application, candidates will be contacted in this respect.
 • · Fluent command of English, Arabic, Farsi or Dari is desirable (priority will be given to applicants who have a good knowledge of English language).
 • · All applicants must have been accepted by an establishment of higher education and have concluded at least one year of university studies.
 1. Participation Process

All applicants must follow the steps listed below: 

 1. Fill in the questionnaire and send it to refugees.qualifications@coe.int. The questionnaire should be fully answered in English. On the basis of the principle of personal data protection, the questionnaire should be filled in exclusively by the interested person.
 1. Attach any available documentation (for example, a degree certificate, transcript of records, graduation diploma, student ID, thesis, research work or CV), and a copy of the asylum card to the email.
 2. Deadline for the submission of applications is October 5th 2018.
 3. Candidates will be invited to attend an interview that will take between 45 minutes to one hour, after which a decision will be made on whether or not the EQPR can be issued. After the submission of applications, all candidates will be informed by email about the date, time and place of the interview.

Interviews will take place from 15 to 19 October 2018 in Athens.

 1. In case of a positive decision, the European Qualifications Passport for Refugees will be issued within a few days after the end of the assessment session.

The European Qualifications Passport for Refugees does not replace official documents, nor gives access to Tertiary Education.

 Attached you will find:

 • The Questionnaire to be filled in by the candidates (in word and pdf format) in English and Arabic language.
  • The information leaflet in English and Arabic.

Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους σε μορφή doc

Το ερωτηματολόγιο στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή doc

Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αγγλική Γλώσσα σε μορφή pdf 

Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή pdf 

17-09-18 Στους Πρυτάνεις απέστειλε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου την πρόταση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. για τα διετή προγράμματα των Πανεπιστημίων

550x400 aithusa epal

17-09-18 Στους Πρυτάνεις απέστειλε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου την πρόταση του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. για τα διετή προγράμματα των Πανεπιστημίων

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου απέστειλε σήμερα στους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά και οι Σύγκλητοι των Ιδρυμάτων, την Έκθεση - Μελέτη που εκπονήθηκε από μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), για τον σχεδιασμό και τη μέθοδο υλοποίησης των προγραμμάτων «Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Ε.) και των διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Α.Ε.Ι..

Μεταξύ άλλων προτείνεται στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τα διετή προγράμματα σπουδών να επικεντρωθούν σε 2 κατηγορίες.

1. Προγράμματα με τοπο-ειδική εξειδίκευση. Η κατηγορία αυτή αφορά ειδικότητες που προσιδιάζουν σε εύρωστες μορφές τοπικής οικονομίας (π.χ., αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα σε ορισμένες περιοχές). Σχετικά παραδείγματα είναι η ειδικότητα της γαλακτοκομίας και της ιχθυοκαλλιέργειας.

2. Προγράμματα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία. Εδώ κατατάσσονται ειδικότητες με «αναδυόμενο» χαρακτήρα, που συνδυάζουν τεχνικές δεξιότητες με «Key Enabling Technologies» (όπως τα μικροηλεκτρονικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, τα νανοϋλικά και η φωτονική). Υποδείγματα σε αυτή την περίπτωση είναι οι συντηρητές μνημείων και εικόνων με τεχνολογία laser και οι εξειδικευμένοι τεχνικοί που χρειάζονται για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση εργαστηριακού εξοπλισμού στα Ερευνητικά Κέντρα, τα Πανεπιστήμια και τα Νοσοκομεία.

Στην Έκθεση γίνεται αναφορά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες τα διετή προγράμματα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Αναφέρει συγκεκριμένα:

«Διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης λειτουργούν με επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως η Αγγλία, η Αυστρία και η Δανία, ενώ αντίστοιχες δομές θεσμοθετούνται στη Γερμανία. Προεξάρχον στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ωστόσο το υπόδειγμα της Γαλλίας. Στη Γαλλία λειτουργούν δύο είδη διετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης: τα DEUST (Diplôme d' études Universitaires Scientifiques et Techniques) στα Πανεπιστήμια και τα DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) που παρέχονται στα πανεπιστημιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα (IUTs). Τα DUT παρέχουν μαθήματα σε 24 διαφορετικές ειδικότητες στη βιομηχανική παραγωγή και στον τομέα των υπηρεσιών. Το φάσμα των αντικειμένων που διδάσκονται και η στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, η οποία εξασφαλίζει άριστες προοπτικές απασχόλησης, έχουν καταστήσει αυτά τα προγράμματα ιδιαιτέρως δημοφιλή».

Τέλος, στην Έκθεση προτείνονται τρόποι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων.

 

Επισυνάπτεται η Έκθεση

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι από τη Τετάρτη 5-9-2018 έως και την Πέμπτη 27-9-2018 διενεργούνται οι εξετάσεις των Ελλήνων του Εξωτερικού και οι Επαναληπτικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, συνεπώς τις ημέρες αυτές δεν θα λειτουργήσουν στο Υπουργείο Παιδείας οι ώρες κοινού.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top