Δελτία Τύπου

13-06-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

yp 16b 400

13-06-18 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος "Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

Το έγγραφο σε μορφή pdf

12-06-18 Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. έτους 2018-2019 

blackboard2

12-06-18 Προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολ. έτους 2018-2019 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Μουσικών Ειδικεύσεων, σχολικού έτους 2018-2019, καθώς και πίνακας αποκλειόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις αριθμ. 56263/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄, ΑΔΑ: 6ΦΞΞ4653ΠΣ-Κ1Τ) και 56265/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β’, ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1) υ.α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://e-aitisi.sch.gr.

Ειδικότερα, αναρτώνται:

  1. 1. Γενική Εκπαίδευση:

α. Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, ανά κλάδο και ειδικότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.,

β. Προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, ανά κλάδο και ειδικότητα, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.,

  1. 2. Μουσικά Σχολεία:

Προσωρινοί Πίνακες Αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων, ανά μουσικό όργανο και

  1. 3. Πίνακας αποκλειομένων. 

Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

12-06-18 Διακρατικές συναντήσεις διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου

φωτο διακρατικές 550 400

12-06-18 Διακρατικές συναντήσεις διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 6 έως 8 Ιουνίου 2018 σειρά διακρατικών συναντήσεων, οι οποίες διοργανώθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ.

Στις συναντήσεις δόθηκε έμφαση στις εργασίες και στα αποτελέσματα δύο προγραμμάτων που φέρουν τους εξής τίτλους: “Country Policy & Analysis Activities“  & “Financing Policies for Inclusive Education Systems“. Το πρώτο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα, αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και ανάλυση των εφαρμοζόμενων σε κάθε χώρα πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση και στην υποστήριξη του αναστοχασμού επί των υιοθετούμενων πολιτικών για την προώθησή της. Το δεύτερο πρόγραμμα εστιάζεται σε ζητήματα υιοθετούμενων οικονομικών πολιτικών για την υποστήριξη της ένταξης.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών, την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε διακρατική συνάντηση στην οποία παρέστησαν και χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Δημήτρης Μπαξεβανάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ κ. Γιώργος Αγγελόπουλος.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι των συμμετεχουσών στο πρόγραμμα χωρών (Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία & Σλοβενία) καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων της Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, της Επιτροπής για τα οικονομικά της Εκπαίδευσης, Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί.  Έγινε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπροσώπων των χωρών αναφορικά με τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον τομέα των οικονομικών της εκπαίδευσης καθώς και τις δυνατότητες μετακίνησής τους προς ένα ενταξιακό μοντέλο παρέμβασης.

Ο συγκεκριμένος Φορέας είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για τα Υπουργεία Παιδείας των 31 χωρών-μελών του στον τομέα των ειδικών αναγκών και της ενταξιακής εκπαίδευσης. Πρόκειται για έναν διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό που έχει ως αντικείμενο την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό αγαθό και κατ’ επέκταση την αύξηση των ευκαιριών τους για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Υπό αυτό το πρίσμα, κοινό όραμα και δέσμευση όλων των χωρών-μελών του Φορέα είναι η προαγωγή δράσεων και πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο τη δημιουργία σχολείων για όλους τους μαθητές, ικανών να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες και μάθηση με νόημα, στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας.

Ο Φορέας υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων στις κάτωθι, μεταξύ άλλων, θεματικές περιοχές:

  • § Οργάνωση παροχών για την υποστήριξη της ενταξιακής εκπαίδευσης
  • § Αύξηση της επίδοσης όλων των μαθητών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης
  • § Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης
  • § Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • § Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την ένταξη
  • § Ένταξη και προσχολική εκπαίδευση
  • § Μετατροπή του ειδικού σχολείου σε κέντρο στήριξης.

12-06-18 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις για το σχολικό έτος 2018-19

ekp12

12-06-18 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2018-19.

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε μορφή PDF

12-06-18 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε Ιερές Μητροπόλεις

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μορφή PDF

12-06-18 Αποσπάσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019 

 diekggdvm

12-06-18 Αποσπάσεις εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019 

Το έγγραφο σε μορφή PDF

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 7/6/2018 έως και τις 30/6/2018, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται από τις 12:00 το μεσημέρι έως και τις 14:00 μμ.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top