ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική με κατευθύνσεις:
α)Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου, και
β)Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Πληροφορίες: τηλ. 2251-0-36432, 36400

ΦΕΚ 53/Β΄/24-1-02, τροπ.ΦΕΚ 577/Β'/28-04-05, τροπ.ΦΕΚ 1660/Β΄/29-11-05, τροπ.ΦΕΚ 1597/Β΄/11-08-08, αντικ. ΦΕΚ 2160/Β’/6-8-14

 

Copyright © 2012 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80 Εσωτερική παραγωγή