Συνδιάσκεψη για τη Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Αρχείων και Βιβλιοθηκών

sindiaskepsi gak

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ,    ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ,    ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Για τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής πολιτικής για τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες, θα πραγματοποιηθεί Συνδιάσκεψη, υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2011, στην Αίγλη του Ζαππείου (αίθουσα 'Πρωτέας’).

Η Υπουργός έχει θέσει τρεις κεντρικούς άξονες πολιτικής που αφορούν:

  • Στο Εθνικό Δίκτυο: Δημιουργία εθνικής υποδομής Βιβλιοθηκών και Αρχείων με ενιαίο δίκτυο κάλυψης όλης της χώρας, μετά και τη δημιουργία καλλικράτειων δήμων. Θα είναι το κεντρικό πλέγμα της κοινωνίας της πληροφορίας με κόμβους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ θα εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του, δηλαδή η ενοποιημένη δράση Βιβλιοθηκών-Αρχείων-Μουσείων. Εκπόνηση Λευκής Βίβλου που θα περιγράφει τις παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, ιδιαίτερα μετά τη διαδικασία της ψηφιοποίησης.
  • Στην Αναπτυξιακή Διάσταση: Διαμόρφωση του χαρακτήρα των Βιβλιοθηκών-Αρχείων σε αναπτυξιακό εργαλείο, οργανικά ενταγμένο στην παραγωγική βάση, και με ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του πολιτισμικού και επιστημονικού τουρισμού.
  • Στην Υπερεθνική Πολιτισμική Δράση: Πρωτοβουλίες κοινής πολιτισμικής δράσης με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και όμορες χώρες σχετικά με τη διαμόρφωση δικτύων βιβλιοθηκών-αρχείων και προβολής κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς.

Στη Συνδιάσκεψη έχουν κληθεί Υπουργοί, πολιτικά κόμματα, εκπαιδευτικοί φορείς, πολιτιστικοί φορείς, μορφωτικοί φορείς και προσωπικότητες κύρους, καθώς και εμπειρογνώμονες από τις διεθνείς ενώσεις αρχείων και βιβλιοθηκών. Η Συνδιάσκεψη αφορά άμεσα τις επιστημονικές κοινότητες που έρχονται σε επαφή με τη γνώση και την πληροφορία, ιδιαίτερα δε τους βιβλιοθηκονόμους και αρχειονόμους.

Στη Συνδιάσκεψη θα εκφραστούν οι απόψεις τόσο των επαγγελματιών των αρχείων και των βιβλιοθηκών κάθε κατηγορίας, αλλά και οι απόψεις του πνευματικού κόσμου ο οποίος θα αντιπροσωπευτεί από εξέχουσες προσωπικότητες.

Σκοπός της Συνδιάσκεψης είναι να αποτελέσει μια πρώτη ανταπόκριση στους άξονες που έχει θέσει η Υπουργός, ως μέρος μιας πνευματικής και όχι μόνο τεχνοκρατικής παρέμβασης.

Σε αυτή την ιστοσελίδα περιέχονται κείμενα που προετοιμάστηκαν για να αποτελέσουν κείμενα εργασίας για τη Συνδιάσκεψη.

Για τα ΑΡΧΕΙΑ, περιλαμβάνονται τα κείμενα:

(1)    Νίκου Καραπιδάκη, Προέδρου Εφορείας Γενικών Αρχείων του Κράτους και Επιστημονικού Υπεύθυνου της Επιτροπής για τον Οργανωτικό και Επιστημονικό Συντονισμό της Συνδιάσκεψης.

(2)    Των Μελών της Ομάδας Εργασίας για την Προετοιμασία της Συνδιάσκεψης:

(α) Νέστορα Μπαμίδη, Προϊσταμένου Δ/νσης Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας.

(β) Αμαλίας Γιαννακά, Αρχειονόμου στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

(γ) Αμαλίας Παππά, Προϊσταμένης Τμήματος Αναγνωστηρίου στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

(δ) Αννίτας Πρασσά, Προϊσταμένης ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Μαγνησίας.

(ε) Χριστίνας Σάρρα, αρχειονόμου στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

(στ) Κάλλιας Χατζηγιάννη, Προϊσταμένης ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Εύβοιας.

Για τις ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, περιλαμβάνονται τα κείμενα:

(1)    Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης.

(2)    Γεωργίου Ζάχου, Προέδρου Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης και Μέλους της Επιτροπής για τον Οργανωτικό και Επιστημονικό Συντονισμό της Συνδιάσκεψης,

και Μιχάλη Τζεκάκη, πρώην Δ/ντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης και Μέλους της Επιτροπής για τον Οργανωτικό και Επιστημονικό Συντονισμό της Συνδιάσκεψης.

(3)    Των Μελών της Ομάδας Εργασίας για την Προετοιμασία της Συνδιάσκεψης:

(α) Aντωνίας Αράχωβα, βιβλιοθηκονόμου στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος, και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας.

(β) Αντώνη Αγγελή, Προϊσταμένου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρόδου.

(γ) Λεωνίδα Διαμαντή, Προϊσταμένου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Λειβαδιάς.

(δ) Μαρδίτσας Ζεκεντέ, Προϊσταμένης Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αταλάντης.

(ε) Μαρίας Καππία, Προϊσταμένης Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας.

(στ) Κατερίνας Πούλου, Προϊσταμένης Τμήματος Καταλόγων στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.

(ζ) Εμμανουήλ Πυργιώτη, Προϊσταμένου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σάμου.

(η) Μαρίας Ρούσσου, Προϊσταμένης Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας.

(θ) Ματθαίου Στρατή, βιβλιοθηκονόμου στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.

(ι) Βασιλικής Τσιγγούνη, αναπληρώτριας Προϊσταμένης στο Τμήμα Αναγνωστηρίων στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

Ν. Ε. Καραπιδάκης, 'Θέσεις  για τη διαμόρφωση μιας Εθνικής Πολιτικής Αρχείων'

Θέσεις της Εφορείας των ΓΑΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι από τις 6/6/2017 έως και τις 30/6/2017, ημερομηνίες διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων των μαθητών στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, η είσοδος του κοινού, των δικηγόρων και των επισκεπτών στο κτήριο του Υπουργείου θα πραγματοποιείται μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top