Πιστοποιητικό επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας σε Κ.Ξ.Γ.

ν.2545/1940 (ΦΕΚ 287/τΑ/10-9-1940) «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων».

ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 /τΑ/12-11-2012) παρ. Θ . «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.»

ν. 4264/2014 άρθρο 48  (ΦΕΚ 118/τΑ/15-5-2014) « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».( άρθρο 48 «Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων».)

 

Υ.Α. 219434/Α5/21-12-2016  (ΦΕΚ 4212/τΒ/27-12-2016) «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

 

ν. 4415/2016 άρθρο 30 (ΦΕΚ 159/τΑ/6-9-2016) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (άρθρο 30 «Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών»).

 

ν.4452/2017  (ΦΕΚ 17/τΑ/15-2-2017) άρθρο 15  «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.» Άρθρο 15 « Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». παρ. 7γ άρθ.15 του ν.4452/17 (ΦΕΚ 17/τΑ/15-2-2017) : Το Τμήμα Δ’ Φροντιστηρίων και ΚΞΓ είναι αρμόδιο για: α)……β)……γ) την αναγνώριση των τίτλων ή/και των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00

Είσοδος Δικηγόρων 07:00 - 17:00 

rss

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: Στον αριθμό 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα

Back to top