ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.
 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ''Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία'' με τις ακόλουθες κατευθύνσεις - εξειδικεύσεις:
α. Βασική Έρευνα
β. Κλινική Έρευνα
γ. Κοινωνική Έρευνα

Πληροφορίες: τηλ. 231-0-999272

ΦΕΚ 942/Β΄/2-9-98, αντικ.ΦΕΚ 1567/ Β'/20-10-04, τροπ.ΦΕΚ 1807/Β΄/10-09-07 διορθ.σφαλμ.ΦΕΚ 1918/17-09-07

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ - ΤΙΤΛΟΣ

(Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών - Μηχ/κών Υπολογιστών και Πληροφορικής)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Ιατρικής Πληροφορικής στους τομείς: 
α) Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας 
β) Βιοϊατρική Τεχνολογία 
γ) Ιατρική Τηλεματική

Πληροφορίες: τηλ. 231-0-999272

ΦΕΚ: 1006/Β΄/25-9-98

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΤΙΤΛΟΣ

(Διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με τις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και τα τμήματα Νομικής και Θεολογίας)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ "Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση" 

Πληροφορίες: τηλ. 231-0-999272

ΦΕΚ: 2201/Β΄/02-10-09

Copyright © 2012 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80 Εσωτερική παραγωγή